อาคเนย์ประกันชีวิต ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

อาคเนย์ประกันชีวิต ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน


นายสุชาติ เจริญศรี ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด (คนกลาง) ร่วมรับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม เพื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมชลประทาน จากนายจิรวัฒน์ พฤกษ์ภูรีพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตัวแทน Wealth Management บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (คนที่ 4 จากขวาซึ่งได้รับความไว้วางใจในการสร้างหลักประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อให้กับสมาชิกของสหกรณ์ฯ ทั่วประเทศ โดยอาคเนย์ประกันชีวิต มุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมใหม่มาออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์อย่างตรงจุด เพื่อสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีและบริหารความเสี่ยงทางการเงินให้กับลูกค้า คู่ค้า และสังคม คนไทยอย่างยั่งยืนบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ