สำนักงาน ป.ป.ส. ประกาศผลรางวัล “BE SMART KIDS” ร้อง เล่น เต้น เติมฝัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยยาเสพติด

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงาน ป.ป.ส. ประกาศผลรางวัล  “BE SMART KIDS” ร้อง เล่น เต้น เติมฝัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยยาเสพติด


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จัดประกวด BE SMART KIDS ร้อง เล่น เต้น เติมฝัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยยาเสพติด ดึงเยาวชนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 7 - 12 ปี ทั่วประเทศ ที่มีใจรักในเสียงเพลง ร่วมทำกิจกรรมแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านคลิปรีวิวประกอบเพลง “เดินตามฝัน” แล้วอัพโหลดคลิปผ่านแพลตฟอร์ม Tik Tok ซึ่งได้เริ่มรับสมัครมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน และปิดรับผลงานไปเมื่อวันที่ 24 กันยายน โดยมีผู้สนใจให้การตอบรับส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดอย่างมากมาย

ผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ คัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัล ทั้งหมด 3 ทีม ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม  SS.NP Smart Kids จากโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร โดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจาก บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านสุขฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ดีใจและขอบคุณเยาวชนทุกทีมที่ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งผลงานของทุกทีมที่ส่งเข้าประกวด สำนักงาน ป.ป.ส. จะรวบรวมและเผยแพร่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปยังเด็กและเยาวชน เพื่อร่วมกันสร้างการรับรู้ให้เยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยยาเสพติด พร้อมหันมาให้ความสำคัญในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับครอบครัว กลุ่มเพื่อน ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในการทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ การปลูกฝังแนวคิดเชิงบวก การรู้จักคุณค่าในตนเอง และสร้างเครือข่ายคุณภาพเริ่มต้นจากครอบครัวอันจะนำไปสู่การช่วยลดโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ ในอนาคตต่อไปบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ