อึ้ง! ยังพบเกลื่อน ซากสัตว์ (ชิ้นส่วนสุกร,ขาไก่) ลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ยังหลั่งไหลเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

อึ้ง! ยังพบเกลื่อน ซากสัตว์ (ชิ้นส่วนสุกร,ขาไก่) ลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ยังหลั่งไหลเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง


นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท และเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน คุมเข้มตรวจสอบห้องเย็น เพื่อป้องการการลักลอบนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตามนโยบาย ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร์

วันนี้เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท กองสารสัตรและกักกัน กรมปศูสัตว์ เจ้าหน้ากรมศุลกากร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ กองกำกับการ1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กองบัญชาการสอบสวนกลาง เข้าตรวจสอบห้องเย็นบริษัทนาสาครห้องเย็น จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบกิจการลักษณะรับฝากและผลิตจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ จากการตรวจสอบพบซากสัตว์(สุกร,ขาไก่) นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบด้วย

1.สามชั้นจากประเทศอิตาลีและเยอรมัน จำนวน 70 ตัน

2. ซี่โครง จากประเทศบราซิล จำนวน 40 ตัน

3.ขาไก่จากประเทศบราซิล จำนวน 25 ตัน

4. ขาไก่จากประเทศตุรกี จำนวน 25 ตัน

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดอายัดของกลางทั้งหมด เพื่อดำเนินคดีตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ตาม มาตรา 31 วรรค 1 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ผู้ใดนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่าน ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์  ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่นําเข้าส่งออกหรือนําผ่านราชอาณาจักร มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 68 จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และมาตรา 22 เมื่อได้ประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา  20  หรือประกาศกําหนด เขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา  21  ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ตามที่กําหนดในประกาศดังกล่าว  เข้า  ออก  ผ่าน  หรือภายในเขตนั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย มีบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 65 จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยนำตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อหาเชื้อโรคตามพรบโรคระบาดสัตว์และสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อไป

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ยังคงคุมเข้มตรวจสอบห้องเย็นเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์อย่างจริงจัง หากประชาชนพบเบาะแสการกระทำผิด สามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงขอรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dld.go.thบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ