“ฉมา” เผย สมุนไพรฟ้าทะลายโจรโตต่อเนื่อง ชู 5 สมุนไพรไทยทางเลือก “พืชเศรษฐกิจใหม่” คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565

“ฉมา” เผย สมุนไพรฟ้าทะลายโจรโตต่อเนื่อง ชู 5 สมุนไพรไทยทางเลือก “พืชเศรษฐกิจใหม่” คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืน


“ฉมา แอ็สเซ็ท” เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยออร์แกนิค ภายใต้แบรนด์ “ฉมา” เผยผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ มีมูลค่าการบริโภคสูงถึงกว่า 5.2 หมื่นล้านบาท ส่งผลยอดขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร “ฉมา” โตตามตลาดในช่วงปีที่ผ่านมา หลังจากได้รับการยอมรับเป็นสมุนไพรทางเลือกในการบรรเทาอาการผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ประกอบกับภาครัฐและเอกชน ร่วมผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ เปิดตลาด สร้างการรับรู้และความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคทั่วโลก เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรตัวอื่นๆ ออกสู่ตลาดโลก

โดยในด้านของฉมาแนะนำตำรับยาสมุนไพรไทย ทั้งยาเบญจโลกวิเชียร (ยาห้าราก) ยาจันทลีลา ยาตรีผลา ยาปราบชมพูทวีป และยาขิง เป็นทางเลือกใหม่เพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยตามอาการจากการติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว เผยแนวโน้มอนาคตพบผู้บริโภคทั่วโลกมองหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นทางเลือกด้านการดูแล รักษาสุขภาพ และป้องกันอาการเจ็บป่วยมากขึ้น พบกว่าร้อยละ 70 ต้องการผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่สามารถปรับสมดุลในร่างกาย โดยเน้นผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ย้ำการสร้างมูลค่าเพิ่มเริ่มได้ตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงโรงงานแปรรูปที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล มั่นใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนเวทีโลก

นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าตรา "เกษตร" ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร หนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกอาหารรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจรยังมีแนวโน้มเติบโตและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจรกลายเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับการดูแลป้องกัน บรรเทาอาการโควิด-19 ส่งผลให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในวงกว้าง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อป้องกัน ดูแล และบรรเทา รวมไปถึงการนำไปใช้ในทางการแพทย์ จากข้อมูลโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรชี้ให้เห็นว่า สถานการณ์ความต้องการและมูลค่าการบริโภคสมุนไพรในระดับสากลสูงถึงกว่า 5.2 หมื่นล้านบาท สอดคล้องกับยอดขายผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรของ “ฉมา” ที่เติบโตตามตลาดมาอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมาพืชสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาไทยอย่างฟ้าทะลายโจรได้รับความนิยม และมีความต้องการในตลาดโลกสูง ส่งผลให้ภาครัฐตลอดจนภาคเอกชนร่วมกันผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยพระเอกชูโรงอย่างสมุนไพรฟ้าทะลายโจรนับเป็นใบเบิกทางเปิดตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร สร้างการรับรู้ และความน่าเชื่อถือให้ผู้บริโภคทั่วโลก รวมทั้งเป็นการช่วยชูโรงในการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวอื่น ๆ ออกสู่ตลาด โดยจากประสบการณ์การพัฒนาการปลูกสมุนไพรในฟาร์มออร์แกนิคมาตรฐานสากลกว่า 100 ไร่ มาร่วมกว่า 10 ปีของฉมา พบผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 ตำรับที่น่าสนใจคือ ยาเบญจโลกวิเชียร (ยาห้าราก) ยาจันทลีลา ยาตรีผลา ยาปราบชมพูทวีป และยาขิง ที่สามารถเป็นทางเลือกใหม่เพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยตามอาการจากการติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวหรืออาการเจ็บป่วยอื่น ๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่ละตัวมีความโดดเด่นต่างกัน” นางสาวปรินดากล่าว

นอกจากนี้ ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุถึงแนวโน้มอนาคตของผู้บริโภคทั่วโลก พบว่า ผู้บริโภคมองหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเป็นทางเลือกในด้านการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น และพบว่ากว่าร้อยละ 70 ต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพรทางเลือกที่สามารถปรับสมดุลในร่างกาย โดยเน้นผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรออร์แกนิค ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคในปัจจุบันเปิดรับผลผลิตที่มาจากธรรมชาติเพื่อใช้เป็นหนึ่งตัวเลือก ทั้งยังพบข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ที่คาดการณ์ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 59,500 ล้านบาท ภายในปี 2569 จากข้อมูลที่กล่าวมานับเป็นโอกาสของเกษตรกรไทย รวมทั้งผู้ประกอบการด้านการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจะสามารถขยายตลาดออกไปรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผลักดันสมุนไพรให้เป็น “พืชเศรษฐกิจใหม่” ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ฉมา วางแผนการปลูกสมุนไพรออร์แกนิคที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล จากการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยออร์แกนิค ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพรในฟาร์มออร์แกนิคมาตรฐานสากลของ ฉมา เนื่องจากการสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ต้นน้ำ โดยต้องควบคุมตั้งแต่คุณภาพอากาศ ดิน น้ำ เมล็ดพันธุ์ และปุ๋ยที่ใช้ในการปลูก ภายใต้การควบคุมตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สู่ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งต้องให้ความสำคัญตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงโรงงานแปรรูปที่ต้องผ่านการรับรองระดับสากล จะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจะสามารถเติบโตในตลาดโลกได้อย่างแน่นอนบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ