ซีพีเอฟ เปิด CPF RD Center รับคณะจาก MIDA โชว์ Future Foods หนุนความมั่นคงอาหาร

วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ซีพีเอฟ เปิด CPF RD Center รับคณะจาก MIDA โชว์ Future Foods หนุนความมั่นคงอาหาร


ดร.ลลานา ธีระนุสรณ์กิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านนวัตกรรมอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ต้อนรับ Ms. Manjit Kaur Balkar ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีอาหารและอุตสาหกรรมจากฐานทรัพยากร ของหน่วยงานพัฒนาการลงทุนแห่งมาเลเซีย (Food Technology and Resource Based Industries Division of Malaysian Investment Development Authority - MIDA) และคณะผู้บริหาร MIDA  ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร หรือ CPF RD Center วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาการพัฒนานวัตกรรมอาหาร และการแปรรูปอาหารที่ทันสมัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยฯ เช่น ผลิตภัณฑ์ Meat Zero ผลิตภัณฑ์ Probiotic เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารจาก  MIDA มาเยี่ยมชมเรียนรู้การดำเนินธุรกิจของซีพีเอฟจะได้นำไปพัฒนาและกำหนดแนวทางส่งเสริมการลงทุน เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหารมาดำเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และขับเคลื่อนความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน./บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ