“พีไฟว์กรุ๊ป” บริจาคเครื่องมือการแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

“พีไฟว์กรุ๊ป” บริจาคเครื่องมือการแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง


พีไฟว์กรุ๊ป นำโดย คุณพริ้งเพรา โตกะคุณะ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย แม่ชี ปรัษฐา โตกะคุณะ บริจาคอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทางการแพทย์ รถเข็นยาผู้ป่วยใน จำนวน 2 คัน, คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด, ชุดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์รับส่งข้อมูลความดันโลหิต (แบบอัตโนมัติเข้าระบบ HIS ของโรงพยาบาล) จำนวน 1 ชุด เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาลให้กับโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์ปางชนนม์ เตี้ยแจ้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง และพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ