ร่วมแสดงความยินดี

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ร่วมแสดงความยินดี


นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ อดีตประธานศาลฎีกา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสระหว่าง นายพงศ์ภัทร เสมรสุต กับ นางสาวเมธิกา สงวนพงศ์ ธนกุลสมบัติ โดยมี นายทรงพล สงวนพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธี ณ AUBE ถนนราชพฤกษ์บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ