การท่าเรือฯ เป๋าตุง16,074 ล้าน โกยกำไรสุทธิ 6,286 ลบ.

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การท่าเรือฯ เป๋าตุง16,074 ล้าน โกยกำไรสุทธิ 6,286 ลบ.


นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานให้บริการเรือ สินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) และท่าเรือระนอง (ทรน.) ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) โดยเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สรุปดังนี้

ทกท.  เรือเทียบท่า 4,548 เที่ยว เพิ่มขึ้น 9.06% สินค้าผ่านท่า 18.67 ล้านตัน ลดลง 11.88% ตู้สินค้าผ่านท่า 1.28 ล้าน ที.อี.ยู. ลดลง 11.18%

ทลฉ.  เรือเทียบท่า 10,124 เที่ยว เพิ่มขึ้น 4.69% สินค้าผ่านท่า 40.56 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.65% ตู้สินค้าผ่านท่า 8.73 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 4.73%

ทชส.  เรือเทียบท่า 2,005 เที่ยว ลดลง 10.13% สินค้าผ่านท่า 76,985 ตัน ลดลง 25.96% ตู้สินค้าผ่านท่า 2,735 ที.อี.ยู. ลดลง 46.00%

ทชข.  เรือเทียบท่า 7 เที่ยว เพิ่มขึ้น 40.00% สินค้าผ่านท่า 40 ตัน เพิ่มขึ้น 42.86%  

ทรน.  เรือเทียบท่า 155 เที่ยว ลดลง 37.50% สินค้าผ่านท่า 66,837 ตัน ลดลง 48.06% ตู้สินค้าผ่านท่า2,423 ตู้ ลดลง 41.94%

ผลการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) มีเรือเทียบท่าที่ ทกท. และ ทลฉ. รวม 14,672 เที่ยว เพิ่มขึ้น 6.01% สินค้าผ่านท่า 59.23 ล้านตัน ลดลง 3.04% และตู้สินค้าผ่านท่า 10.01 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 2.39% ส่วนผลการดำเนินงานด้านการเงินในภาพรวมของ กทท. มีรายได้สุทธิ 16,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.77% กำไร 6,286 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.26% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในปี 2566 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 3.8 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ถึง 4.8) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยคาดว่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวที่ร้อยละ 8.1 ต่อปี

 บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ