Green Life Plus จับมือภาคีเครือข่าย ภาครัฐ-เอกชน จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” ตามรอยศาสตร์พระราชา สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2565

Green Life Plus จับมือภาคีเครือข่าย ภาครัฐ-เอกชน จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” ตามรอยศาสตร์พระราชา สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน นิตยสาร Green Life Plus พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ททท. ธนาคารออมสิน ทิพยประกันภัย และอีกหลากหลายกว่า 10 องค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมนี้ได้ร่วมกันปลูกป่า ทำโป่งเทียมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระและเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

คุณบุรินทร์ ลาดล่าย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พราว คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ ประธานนิตยสาร กรีน ไลฟ์ พลัส เปิดเผยว่า เราเชื่อว่า การให้ คือกุญแจสำคัญสู่การสร้างสังคมที่ดี ที่ผ่านมาเราวางเป้าหมายสู่การเป็น สื่อกลางที่สร้างสรรค์” โดยยืดเอาแนวคิดความยั่งยืน ESG และแนวคิด BCG Model หรือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมมาผนวกใช้ผ่านการจัดโครงการต่างๆ ซึ่งกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อถือเป็นหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญในการแสดงออกถึงการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อเรียนรู้และนำเอาแนวคิดศาสตร์พระราชาจากล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 มาต่อยอดในการพัฒนาชุมชน สังคมและเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยคณะเดินทางได้เข้าศึกษาดูงานศาสตร์พระราชาที่เขื่อนศรีนครินทร์ รวมทั้งร่วมกันปลูกป่าและสร้างโป่งเทียม ที่สำคัญได้ส่งต่อของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพื้นป่าในภาคตะวันตกของไทยให้อุดมสมบูรณ์ต่อไปอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดีในช่วงค่ำได้ร่วมกันจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ซึ่งแสงเทียนที่ร่วมกันจุดในครั้งนี้ทำมาจากวัสดุธรรมชาติโดยส่องแสงสว่างไสวเป็นเลข 9 แสนงดงาม ประดุจดังแสงสว่างนำทางให้พวกเราทุกคนน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข

จากการพูดคุยกับทาง นายกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ MTW เผยว่า เราให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดความยั่งยืน ESG โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อในครั้งนี้สร้างการรับรู้ที่ดีในหลากหลายด้าน ทั้งในแง่ของการปลูกป่า ทำโป่งเทียม ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ โดยทาง MTW เรามีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อขานรับต่อเป้าหมายของประเทศเพื่อลดการปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศ อาทิ การพัฒนามอเตอร์ไซค์ยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้ชื่อ เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้และความสำคัญของกิจกรรมในวันนี้จะนำไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมโลกในอนาคตต่อไป

“ในทุกวันนี้ของทุกปีทาง Green Life Plus เราจะจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เพื่อแสดงออกถึงการน้อมนำพระบรมราโชวาทและแนวพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ซึ่งกิจกรรมนี้เรามีหมุดหมายที่สำคัญคือการสร้างการเรียนรู้เพื่อตามรอยพ่อผ่านสถานที่ที่สำคัญ ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้คณะทำงานได้ตกผลึกและนำเอาศาสตร์พระราชาไปผนวกใช้และขยายผลสู่การสร้างประโยชน์แบบองค์รวม อีกนัยยสำคัญคือการเชื่อมต่อภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมาสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกรอบเป้าหมายของประเทศในการมุ่งสู่การสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนต่อไป” นายบุรินทร์ กล่าวทิ้งท้ายบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ