ทีเอ็มบีธนชาต ผนึก ธนาคารพันธมิตร สนับสนุนสินเชื่อ Syndicated Loan รวม 2,440 ล้านบาท แก่กลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์

วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ทีเอ็มบีธนชาต ผนึก ธนาคารพันธมิตร สนับสนุนสินเชื่อ Syndicated Loan รวม 2,440 ล้านบาท แก่กลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์


ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี มุ่งมั่นสนับสนุนลูกค้าธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมเป็นพันธมิตรช่วยลูกค้าธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่ง ด้วยการผนึกกำลังกับ 2 ธนาคารพันธมิตร ได้แก่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สนับสนุนสินเชื่อ Syndicated Loan วงเงินรวมมูลค่ากว่า 2,440 ล้านบาทให้กับกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์ เพื่อนำไปพัฒนาโครงการ Medical Complex Ramintra ให้เป็นศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลสุขภาพแบบครบวงจร  รวมถึงเป็น Complex พื้นที่เปิดสำหรับทุกคนให้มาพักผ่อนในเวลาว่าง ซึ่งถือเป็น Flagship แห่งใหม่ในย่านรามอินทราที่มีศักยภาพเติบโต และเตรียมพร้อมสู่การเป็น Medical Hub ของเอเชียในอนาคต 

 

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นในการสนับสนุนลูกค้าธุรกิจ ให้มีแหล่งเงินทุนเหมาะสมและเพียงพอในการต่อยอดธุรกิจ รวมถึงการลงทุนเพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคม โดยในครั้งนี้ ทีเอ็มบีธนชาต ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินสินเชื่อ Syndicated Loan ร่วมกับธนาคารพันธมิตรให้กับบริษัท สินแพทย์ จำกัด มูลค่ารวมกว่า 2,440 ล้านบาท  เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการ Medical Complex Ramintra ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้าน นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท สินแพทย์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจบริการด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่เป็นเลิศ ด้วยเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ทันสมัยได้มาตรฐานและได้รับมาตรฐานสากล JCI (USA) ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาลในกลุ่มที่เปิดรองรับผู้ป่วยแล้ว 7 แห่ง และจะมีการเริ่มดำเนินการโรงพยาบาลแห่งใหม่ (สินแพทย์นครปฐม) ภายในช่วงต้นปี 2566 นี้

สำหรับโครงการ Medical Complex Ramintra ตั้งอยู่บนถนนรามอินทรา กม.8 บนเนื้อที่กว่า 6 ไร่ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากพันธมิตรทางธุรกิจทั้ง ทีเอ็มบีธนชาต ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ตั้งเป้าเป็นศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทางด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร โดยเปิดให้บริการดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์และมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการดูแลที่อบอุ่น ปลอดภัยและเคารพต่อสิทธิของผู้ป่วยให้แก่ประชากรในเขตตะวันออกของกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการที่ประเทศไทยจะก้าวขึ้นมาเป็น Medical Hub ของเอเชียในอนาคตอีกด้วย     

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ