ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ MASTER เริ่มซื้อขาย 25 ม.ค. นี้

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ MASTER เริ่มซื้อขาย 25 ม.ค. นี้


บมจ. มาสเตอร์ สไตล์ ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านความงามที่ให้บริการศัลยกรรมครบวงจร ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช” พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 25 ม.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 11,040 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “MASTER”

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. มาสเตอร์ สไตล์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “MASTER” ในวันที่ 25 มกราคม 2566

MASTER ดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามครบวงจรภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช” ตั้งอยู่ที่ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ให้บริการศัลยกรรมได้หลากหลาย อาทิ ศัลยกรรมเสริมจมูก ศัลยกรรมยกคิ้วและกรอบหน้า ศัลยกรรมหน้าอก ศัลยกรรมดูดไขมันปรับรูปร่าง ศัลยกรรมตา ศัลยกรรมปรับโครงสร้างรูปหน้า เป็นต้น รวมถึงการปลูกผม ดูแลเส้นผม และให้บริการดูแลผิวพรรณและเลเซอร์ ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานระดับสากล โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวนเตียงให้บริการ 7 เตียง บนพื้นที่ให้บริการ 4,267 ตารางเมตร มีแพทย์ 41 ท่าน บุคลากร 533 คน และมีรายได้หลักมาจากการให้บริการศัลยกรรมร้อยละ 80 นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทได้ทำข้อตกลงกับสถาบัน Korean College of Cosmetic Surgery และสถาบัน Face Design จากประเทศเกาหลี เพื่อให้คำปรึกษาระหว่างแพทย์กับแพทย์ ยกระดับการให้บริการศัลยกรรมความงามของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช

MASTER มีทุนชำระแล้ว 240 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 190 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะนำหุ้นออกขาย 15 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 48.75 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 9.75 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่เกิน 6.5 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2566 ในราคาหุ้นละ 46 บาท คิดเป็นมูลค่าขาย IPO  2,990 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 11,040 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 36.85 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 299.61 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.25 บาท โดยมีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน มีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญร่วม 

นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัทฯ เปิดให้บริการมากว่า 9 ปี เริ่มจากคลินิกเสริมความงาม จนพัฒนาและยกระดับเป็นโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ซึ่งมีมาตรฐานการให้บริการระดับเดียวกับมาตรฐานโรงพยาบาล ให้บริการด้านการศัลยกรรมครบวงจรโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการศัลยกรรม สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเพื่อขยายพื้นที่ศูนย์บริการและสำนักงานฯ รองรับบริการที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงอาคารและห้องผ่าตัดบนพื้นที่โรงพยาบาลเดิม จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

MASTER มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ กลุ่มครอบครัวมาศฉมาดล ถือหุ้น 67.97% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ


บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ