มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมหารือคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมหารือคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์


ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานพบปะหารือคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น ณ บิ๊กบอส ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรีบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ