“กรมราชทัณฑ์” ร่วมเวทีเสวนาการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง

วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

“กรมราชทัณฑ์” ร่วมเวทีเสวนาการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง


นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเรื่องการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการเสวนาฯ, นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง, นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง, ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาคนที่หนึ่ง และกรรมการในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา, นายกุญช์ฐาน์ ทัดทูน อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด, นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการสถาบันกัลป์ยาณ์ราชนครินทร์, รศ.ดร ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ต.ท.มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมการเสวนาฯ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรรมในการสร้างสังคมปลอดภัย ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ