ครบรอบ 31 ปี “กรมคุมประพฤติ” วันคล้ายวันสถาปนา

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

ครบรอบ 31 ปี “กรมคุมประพฤติ” วันคล้ายวันสถาปนา


กรมคุมประพฤติ ฉลองวันสถาปนา ครบรอบ 31 ปี คุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และสร้างความเชื่อมั่น โดยหลักกฎหมายและนวัตกรรม

นายสหกรณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 คุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่ประชาชน อำนวยความยุติธรรม สร้างสรรค์ความสุข ป้องกันและปรับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ก้าวพลาด ให้โอกาสร่วมในสังคมด้วยความเชื่อมั่น โดยหลักกฎหมายและนวัตกรรมพร้อมมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์สนับสนุนภารกิจงานของกรมคุมประพฤติ ประจำปี 2566 โดยมี นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ , พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ , นางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ

สำหรับในงานดังกล่าว กรมคุมประพฤติ ได้จัดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ ทิศทางกรมคุมประพฤติในอนาคตทศวรรษที่ 4 เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และสร้างความเชื่อมั่น โดยหลักกฎหมายและนวัตกรรมนำโดย ดร.นัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรมคุมประพฤติ , ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชย์พันธุ์ อาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ดร.โฆษสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเสวนา และดำเนินการเสวนาโดย ดร.ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ซึ่งถือเป็นความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวัน ด้านในงานกรมคุมประพฤติ

นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติ ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ โดยความร่วมมือจากสภากาชาดไทย เพื่อสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วย อันเป็นการเสริมสร้างจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของตนเองของผู้ถูกคุมความประพฤติ และสร้างความยอมรับของสังคมต่อไปบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ