กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภายใต้โครงการกำลังใจฯ

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566

กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภายใต้โครงการกำลังใจฯ


เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66 พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 พร้อมด้วย นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา และคณะกรรมการกองทุนกำลังใจ เข้าติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ และบรรยายสรุปการดำเนินงาน ภายใต้โครงการกำลังใจฯ โดยเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและฐานเรียนรู้ พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจผู้ต้องขังโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตร 5 เดือน) รุ่นที่ 1/2566 ทั้ง 108 คน โดยมี นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ให้การต้อนรับ ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จ.นครราชสีมาบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ