อธิบดีกรมคุมประพฤติ ติวเข้มผู้บริหาร การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในงานคุมประพฤติ

วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

อธิบดีกรมคุมประพฤติ ติวเข้มผู้บริหาร การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในงานคุมประพฤติ


นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานพิธีเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในงานคุมประพฤติ สำหรับผู้บริหารกรมคุมประพฤติ” โดยมี นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธี ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากกรมคุมประพฤติ และบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว เพื่อให้การคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการควบคุมผู้กระทำผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการใช้ติดตามผู้กระทำผิดในชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการปกป้องและคุ้มครองผู้เสียหายให้รู้สึกปลอดภัยจากผู้กระทำผิด รวมถึงช่วยยับยั้งและป้องปรามผู้กระทำผิดที่สวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และเป็นการให้โอกาสผู้กระทำผิดได้กลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ เพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคมต่อไปบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ