กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง หวังแก้ปัญหาอุทกภัย

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง หวังแก้ปัญหาอุทกภัย


วันนี้ (23 พฤษภาคม 2566) นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายมานพ แจ่มมี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ นายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ และผู้เกี่ยวข้อง นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานสำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน พื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ประตูระบายน้ำพระธรรมราชา)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดปทุมธานี  

นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เมื่อเกิดฝนตกหนักมักจะเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เป็นประจำเกือบทุกปี ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนและทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก และจากเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง กรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ซึ่งเป็น 1 ใน 9 แผนงานของแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อปี 2560  โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาทบทวนความเหมาะสมแล้วเสร็จในปี 2560 ลักษณะโครงการเป็นการปรับปรุงคลองและอาคารชลประทานในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างตั้งแต่ใต้แม่น้ำป่าสักบริเวณเขื่อนพระรามหก ผ่านคลองระพีพัฒน์ จนถึงชายทะเลอ่าวไทย ด้วยการปรับปรุงโครงข่ายคลองชลประทานเดิม จำนวน 24 คลอง ความยาวรวม 505.18 กม. รวมถึงก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ 21 แห่ง

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2566 ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทั้งโครงการฯ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้จากเดิม 210 เป็น 400 ลบ.ม./วินาที โดยระบายน้ำออกทางแม่น้ำเจ้าพระยา 100 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำนครนายกและแม่น้ำบางปะกง 156 ลบ.ม./วินาที และระบายน้ำสู่ทะเลบริเวณอ่าวไทย 144 ลบ.ม./วินาที ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร  ที่สำคัญจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ