Amway Global ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารแอมเวย์ประเทศไทย

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

Amway Global ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารแอมเวย์ประเทศไทย


แอมเวย์ โกลบอล ประกาศแต่งตั้ง นายทศพร นิษฐานนท์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นหนึ่งในการต่อยอดแผนยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของแอมเวย์ให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ A70 ที่แอมเวย์มุ่งมั่นในการสร้างคอมมูนิตี้ด้านสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้ง เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค พนักงาน และนักธุรกิจแอมเวย์ ได้มีสินค้าคุณภาพ หลากหลาย และปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล รวมถึงผลักดันการดำเนินงานธุรกิจขายตรง  ให้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ