รฟม. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการการบริหารจัดการวิกฤตด้านความมั่นคงปลอดภัยต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

รฟม. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการการบริหารจัดการวิกฤตด้านความมั่นคงปลอดภัยต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ


นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัย “Security Crisis Management for Critical Infrastructure Conference : CI-SEC 2023” ซึ่งจัดโดยเครือข่ายรัฐวิสาหกิจ ด้านการรักษาความปลอดภัยร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองบัญชาการตำรวจสันติบาลและกองบัญชาการสอบสวนกลาง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2566 ณ อาคาร Energy Complex : ENCO ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ งานประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยในการจัดการภาวะวิกฤตความมั่นคงปลอดภัยต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ โดยภายในงานมีกิจกรรมบรรยายความรู้และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการแสดงนิทรรศการด้านความมั่นคงปลอดภัยต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมจัดนิทรรศการข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าใน  ความรับผิดชอบของ รฟม. และข้อมูลมาตรการรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้ามหานคร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรและร่วมสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านความมั่นคงปลอดภัย ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ