ทช.ต้อนรับนายกฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566

ทช.ต้อนรับนายกฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมลงพื้นที่ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
 
(16 ก.ย. 66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคมมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ และนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมลงพื้นที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาดังกล่าว เพื่อศึกษาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ น้ำ ป่า อาชีพ และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนตามแนวพระราชดำริ

สำหรับในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีนายยุทธศักดิ์ ต่อโชติ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 พร้อมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด ร่วมลงพื้นที่และให้การต้อนรับบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ