ออมสิน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ออมสิน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 ให้ธนาคารออมสิน โดยนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป

โดยมี พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี โดยมียอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,499,888 บาท ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ