นายกฯ ทดสอบนั่งรถไฟฟ้าสีชมพูฟรี คาดเปิดเต็มรูปแบบธันวาคมนี้

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

นายกฯ ทดสอบนั่งรถไฟฟ้าสีชมพูฟรี คาดเปิดเต็มรูปแบบธันวาคมนี้


นายกรัฐมนตรี ร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง และเป็นประธานเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู เติมเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้า ตามนโยบาย Quick Win “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน”

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) และเป็นประธานเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารศูนย์ควบคุมการเดินรถ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู - สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ให้เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และแก้ไขปัญหาจราจร ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เปลี่ยนมาใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความก้าวหน้าในภาพรวมเป็นไปตามแผนงาน และอยู่ในระหว่างการทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับแนวเส้นทางและรูปแบบการให้บริการของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพูฯ และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ในแนวสายทางเกิดการปรับพฤติกรรมในการเดินทาง โดยมีแผนเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนธันวาคม 2566 เพื่อเติมเต็มโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มุ่งยกระดับความสุขของประชาชนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย การให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามนโยบาย Quick Win “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” 

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ที่จะช่วยเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก ฝั่งเหนือ และจังหวัดนนทบุรี โดยโครงการฯ มีระยะทางรวม 34.5 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดสาย มีสถานีให้บริการ 30 สถานี โดยมีศูนย์ซ่อมบำรุงฯ และจุดจอดแล้วจร (Park and ride) บริเวณสถานีมีนบุรี พร้อมทั้งมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า 4 สายหลัก ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่สถานีมีนบุรี รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต ที่สถานีหลักสี่ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี และมีส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี แนวเส้นทางเชื่อมต่อที่สถานีเมืองทองธานี เข้าสู่ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 39 ไปสิ้นสุดที่บริเวณทะเลสาบในเมืองทองธานี ประกอบไปด้วย สถานีอิมแพ็ค เมืองทองธานี และสถานีทะเลสาบเมืองทองธานี ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งจะเปิดให้บริการในปี 2568 

สำหรับการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ตลอดเส้นทางครบทั้ง 30 สถานี จะเปิดให้ทดลองใช้บริการได้ระหว่างเวลา 06.00 - 20.00 น. ทุกวันต่อเนื่องไป โดยเมื่อรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู มีความพร้อมในการขยายระยะเวลาทดลองให้บริการเพิ่มขึ้น รฟม. และผู้รับสัมปทาน จะร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ