ดีเดย์! ปล่อยตัวผู้พักการลงโทษที่มีความประพฤติดีเข้าทำงาน “สมุทรปราการโมเดล”

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับ สถานประกอบการ และพิธีปล่อยตัวผู้พ้นโทษออกไปทำงาน โครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม เรือนจำกลางสมุทรปราการ (โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ)”

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ราชทัณฑ์ นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานเอกชนและผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมในพิธี บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ