ท่องเที่ยวใน “เสน่ห์ที่ซ่อนเร้น” อพท.ปั้นแบรนด์ “มรดกพระร่วง”

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ท่องเที่ยวใน “เสน่ห์ที่ซ่อนเร้น” อพท.ปั้นแบรนด์ “มรดกพระร่วง”


ท่ามกลางเศรษฐกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ชะลอตัว..
การท่องเที่ยวถือเป็นจุดขายสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยยังพอประคับประคองตัวไปได้ นั่นจึงเป็นที่มาแห่งกลยุทธ์ต่างๆ นานา ที่แต่ละพื้นที่จะยกขึ้นมาสร้างจุดขายและรายได้ให้กับคนในพื้นที่รวมไปถึงองคาพยพใหญ่ของประเทศไทย
“ศิริกุล กสิวิวัฒน์” รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. รักษาการผู้จัดการพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (อพท.4) เปิดเผยถึงกลยุทธ์ของ อพท.4 ว่า เราได้สำรวจศึกษา วิจัย ทุนสร้างสรรค์ และทัศนคติของนักท่องเที่ยว แล้วนำมาสังเคราะห์ ค้นหา DNA คุณค่าหลักของ 3 เมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลก อย่างสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ซึ่ง อพท.ได้เชิญภาคส่วนต่างๆ มาเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อร่วมกันกำหนดสัญลักษณ์ที่เป็นสื่อแทนคุณค่าของทั้งสามพื้นที่นั้น
กระทั่ง ได้ชื่อแบรนด์ว่า “มรดกพระร่วง” พร้อมด้วยตราสัญลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วยเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์และ 3 ห่วงอินฟินิตี้ สื่อแทนคุณค่าที่ทั้งสามพื้นที่มีร่วมกัน คือ ประวัติศาสตร์การก่อร่างสร้างเมืองของคนไทยที่มีสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร เป็นแผ่นดินแห่งกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง ที่มีการสืบทอดศาสตร์และศิลป์กันมาอย่างยาวนานกว่า 700 ปี ดังปรากฏให้เห็นได้จากวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สงบสุข และในโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงขนบวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบ มีขั้นตอนที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านรูปแบบงานสถาปัตยกรรม ผังเมือง และงานหัตถกรรมอย่าง เครื่องสังคโลก ทองโบราณ และงานพุทธศิลป์ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตร
แบรนด์มรดกพระร่วงนี้จะสื่อได้ถึงคุณค่าความภาคภูมิใจในโบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ตลอดจนคุณค่าชีวิตที่สุขสงบ เรียบง่าย ด้วยการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกเชิงสร้างสรรค์สำหรับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ที่ยังคงรักษาความสุขสงบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยได้อย่างน่าภูมิใจ สำหรับกระบวนการพัฒนาและแนวทางการตลาดเพื่อส่งเสริมแบรนด์มรดกพระร่วงนี้ จิ๊กซอว์หนึ่งที่ อพท. ได้ดำเนินการในปี 2558 นี้ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ได้แก่ สังคโลก เครื่องเงิน-ทอง ผ้าทอ และพุทธศิลป์
โดยนำทีมนักออกแบบที่มีผลงานในเวทีระดับโลก มาสร้างสรรค์งานออกแบบร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อผลิตเป็นสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ที่มีความร่วมสมัยแต่โดดเด่นด้วยคุณค่า ภูมิปัญญา สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมแห่งเมืองพระร่วง เพื่อตอบสนองความต้องการหรือรสนิยมที่ร่วมสมัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ด้วยกระบวนการ Co-Creation ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสร้างคุณค่าไปพร้อมกับการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และธุรกิจของผู้ประกอบการ
ที่สำคัญจะเป็นการสื่อแทนแบรนด์ “มรดกพระร่วง” ที่คนท้องถิ่นสั่งสมสืบทอดกันมา โดยแผนการตลาดที่จะสร้างให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสาธารณชนนั้น จะนำร่องด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์จำนวน 4 คอลเลคชั่น ประกอบด้วยกิจกรรมการแถลงข่าว เล่าเรื่องผลิตภัณฑ์เด่น และจัดแสดงผลงาน Flagship Collection ภายใต้ธีม “เสน่ห์ที่ซ่อนเร้น” ก่อนจะขยายผลเชื่อมโยงสู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์ด้วยการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางทั้ง on line และ off line ในเดือนสิงหาคมนี้
นอกจากนั้น อพท. ยังได้พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านบริการการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้าของฝากของที่ระลึก สำหรับรองรับการพัฒนาแบรนด์ และสนับสนุนการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้แบรนด์ “มรดกพระร่วง” นี้เกิดความเป็นเอกภาพไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไปได้บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ