ร่วมสร้างกุศลเททองหล่อพระ มงคลศักดิ์สิทธิ์เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

วันพุธที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร่วมสร้างกุศลเททองหล่อพระ มงคลศักดิ์สิทธิ์เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี


"พระ ณ สยาม" ฉบับนี้เรายังคงพักยกว่างเว้นจากบทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญไปอีกฉบับ เหตุเพราะมีเรื่องอยากจะมาบอกบุญให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไปและผู้ที่มีจิตศรัทธาได้มีโอกาสร่วมทำบุญสร้างกุศลกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) สถานศึกษาซึ่งตั้งอยู่บนถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี กับโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
แต่ก่อนที่เราจะไปสู่สาระสำคัญของเรื่องขอเท้าความ พาผู้อ่านไปทำความรู้จักถึงที่มาที่ไปของมหาวิทยาลัยกันสักนิด ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ 27 ก.พ. ปี 18 "วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา" ถือเป็นสถาบันสำคัญที่ถูกใช้ในการผลิตครูอาชีวศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้วงการการศึกษาทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและ ประกาศนียบัตรชั้นสูง กระทั่ง 25 ก.ย. ปี 31 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน นามใหม่ว่า "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" จากนั้นอีก 11 ปีต่อมา พ.ศ.2542 จึงได้มีการยกวิทยฐานะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้ ด้วยการรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 แห่ง
เรียกว่ากว่าจะมาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในวันนี้ได้ สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านกาลเวลามานานพอสมควร แต่สิ่งซึ่งเป็นมงคลหรือเป็นหลักชัยชีวิตให้กับบุคลากรไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ ตลอดจนอาจารย์และนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยนั้นยังไม่มีการจัดสร้าง
ล่าสุด รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยว่า พระพุทธรูปดังกล่าวจะเป็นปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 45 นิ้ว เป็นการออกแบบโดย รศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปในวันที่ 14 ก.ค. 56 เวลา 12.59 น ณ ลานอนันตรังสรรค์ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี งานนี้มหาวิท-ยาลัยได้รับความเมตตาเป็นอย่างยิ่งจาก สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ที่จะมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ส่วนตนจะเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจำนวน 9 รูปที่จะมาร่วมในพิธีพุทธาภิเษกและนั่งปรก อันประกอบด้วย 1.สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร, 2.พระสุนทรธรรมานุวัตร (หลวงพ่อเอียด) วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา, 3.พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม) วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา, 4.พระครูประสิทธิวิหารคุณ วัดมุจลินทสราราม จ.สระบุรี, 5.พระครูโสภณถิรคุณ (หลวงพ่อสุนทร) วัดหนองสะเดา จ.สระบุรี, 6.พระครูวิชัยกิจจารักษ์ (หลวงพ่ออุดม) วัดพิชัยสงคราม จ.พระนครศรีอยุธยา, 7.พระครูสิริบุญาเขต (หลวงพ่อมี) วัดม่วงคัน จ.อ่างทอง, 8.พระครูสุวรรณศิลาธิคุณ (หลวงพ่อ พูน) วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา, และ 9.พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
ขณะที่ รศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ในฐานะเป็นผู้ออกแบบพระพุทธรูปดังกล่าวว่า เนื่อง จากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันแห่งการศึกษา แบบขององค์พระพุทธรูปที่จะดำเนินการจัดสร้างจึงเป็นปางสมาธิโดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของสติ สมาธิ และปัญญา เป็น หลัก พระเศียรขององค์พระจะเป็นลักษณะดอกบัวตูมเปรียบเสมือนปัญญา และยังเกี่ยวเนื่องกับจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยด้วย
"พระพุทธรูปดังกล่าวจะประทับนั่งแบบขัดสมาธิเพชร ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะยุคเชียงแสน ในส่วนของพระวรกายการครองจีวรได้รับแนวคิดมาจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ ประทับนั่งอยู่บนฐานบัว โดยทาง มหาวิทยาลัยฯได้อัญเชิญตราประจำพระองค์ (สธ.) สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประดิษฐาน บนผ้าทิพย์ขององค์พระพุทธรูปเพื่อสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงเสด็จฯมาเป็นประธาน ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจำทุกปี"
นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังได้นำเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ซึ่งได้ดำเนินการจัดสร้างไว้เมื่อปี 2547 ปัจจุบันยังคงมีเหลืออยู่จำนวนหนึ่งให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบูชา เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดสร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้ด้วย พุทธศาสนิกชนท่านใดที่มีจิตศรัทธาสนใจหรืออยากจะมีส่วนร่วมในมหากุศลครั้งนี้ โดยสามารถติดต่อโดยตรง ได้ที่กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี โทร. 0-2549-4990-4 หรือที่ www. rmutt.ac.th


บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ