ประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯ (CTJ)

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯ (CTJ)


นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561 เพื่อสรุปงานและกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ พร้อมทั้งหารือบทบาทของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (CAJ) ในปี 2562, บทบาทของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) ในปี 2562, การหารือเรื่องกฎหมายสื่อออนไลน์ กฎหมายสื่อไซเบอร์ พร้อมทั้งการหารือเรื่องการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลด้วย ฯลฯ โดยมีนายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ นายสุวัฒน์ ทองธนากุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์ นายเทพชัย หย่อง ที่ปรึกษาสมาพันธ์ (ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน) นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ (ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ) นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ (เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน) นายอนันต์ นิลมานนท์ รองประธานสมาพันธ์ฯ (นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54ปี) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ร่วมประชุมหารือด้วย ณ ห้องอาหารรถเสบียง ตรงข้ามสถานีรถไฟสามเสน กรุงเทพฯ 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ