ทช. ขยายถนนทางเลี่ยง สาย อย.5026 จ.อยุธยา พร้อมเปิดให้ประชาชนสัญจรรับสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2562

ทช. ขยายถนนทางเลี่ยง สาย อย.5026 จ.อยุธยา พร้อมเปิดให้ประชาชนสัญจรรับสงกรานต์


กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย อย.5026 แยกทางหลวงหมายเลข 3056 – บ้านตลาด อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า เดิมถนนสายดังกล่าวผิวจราจรกว้างเพียง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ในขณะที่มีปริมาณการจราจรสูงกว่า 1,210 คัน/วัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางเลี่ยงจากอำเภอนครหลวงไปยังอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินการขยายผิวจราจรดังกล่าว โดยก่อสร้างถนนเป็นแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 7 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร พร้อมปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 7.843 ล้านบาท ใช้ยางพารา จำนวน 1,205 ตัน ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ