การบินไทย ชี้แจงกรณีผู้โดยสารร้องเรียนการบริการอาหาร

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การบินไทย ชี้แจงกรณีผู้โดยสารร้องเรียนการบริการอาหาร


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขออภัยในกรณีที่ผู้โดยสารร้องเรียนการบริการอาหารไม่ถูกต้องในเที่ยวบินที่ ทีจี 643 เส้นทางนาริตะ-กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

นายสุธีรัชต์ ศิริพลานนท์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า บริษัทฯ รับทราบเรื่องร้องเรียนจากผู้โดยสารว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเที่ยวบินดังกล่าวเสิร์ฟอาหารไม่ถูกต้อง โดยนำอาหารเมนูอื่นไปเสิร์ฟให้ผู้โดยสารแทนอาหารเมนูพิเศษที่ผู้โดยสารระบุมา ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการเรียกพนักงานฯ ในเที่ยวบินดังกล่าวมาสอบข้อเท็จจริง โดยพนักงานฯ ได้ชี้แจงว่า ทันทีที่ทราบ พนักงานฯ ได้เปลี่ยนอาหารเมนูพิเศษที่ถูกต้องไปให้ผู้โดยสาร หลังจากนั้นพนักงานฯ ได้เพิ่มการดูแลผู้โดยสารเป็นอย่างดี รวมทั้งเฝ้าสังเกตอาการของผู้โดยสารตลอดการเดินทางหากเกิดอาการแพ้ แต่ไม่พบอาการผิดปกติใดๆ

ทั้งนี้ หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินและทีมพนักงานฯ ที่เกี่ยวข้องได้กล่าวขออภัยต่อผู้โดยสารและรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้โดยสารได้กรุณาให้คำแนะนำกับพนักงานฯ ว่าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ ซึ่งพนักงานฯ น้อมรับคำแนะนำและยืนยันกับผู้โดยสารว่าจะเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการให้บริการให้มากขึ้น

จากกรณีนี้ บริษัทฯ ได้เรียกพนักงานฯ มาตักเตือนและกำชับพนักงานฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย พร้อมทั้งได้ดำเนินการลงโทษพนักงานฯ ตามระเบียบบริษัทฯ และจัดให้พนักงานฯ เข้ารับการอบรมใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเสียใจและตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นและจะควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานฯ ให้รัดกุม ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก ซึ่งต้องขออภัยท่านผู้โดยสารเป็นอย่างสูงในความบกพร่องของพนักงานฯ มา ณ โอกาสนี้

อนึ่ง ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีคู่มือและกระบวนการทำงานที่ชัดเจนในการแจ้งเตือนพนักงานฯ อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการให้บริการอาหารพิเศษที่เกี่ยวกับสุขภาพ และศาสนา เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งบริษัทฯ ขอยืนยันในมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยและการบริการ รวมทั้งได้มีการอบรมและทบทวนให้พนักงานฯ ปฏิบัติงานตามขั้นตอน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอน้อมรับความคิดเห็นรวมทั้งคำแนะนำของผู้โดยสารเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ