“ทริสเรทติ้ง” จัดอันดับเครดิตของวิทยุการบินฯ คงเดิมที่ระดับสูงสุด “AAA”

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

“ทริสเรทติ้ง” จัดอันดับเครดิตของวิทยุการบินฯ คงเดิมที่ระดับสูงสุด “AAA”


ในปี 2562 นี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ทริสเรทติ้ง) ได้ทบทวนผลอันดับเครดิตของบริษัทฯ และได้ยืนยันอันดับเครดิตของบริษัทฯ คงเดิมที่ระดับ “AAA” (Triple A) ซึ่งเป็นอันดับสูงที่สุดเช่นปีที่ผ่านมาโดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะของบริษัท ในการเป็นผู้ให้บริการการเดินอากาศแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย

ตลอดจนการมีสถิติด้านความปลอดภัยที่ดี มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ โดยประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิตของบริษัทฯ คือ มีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการบินของไทย และมีบทบาทที่สำคัญในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศแต่เพียงรายเดียวในประเทศ อีกทั้งยังมีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับที่ดี 

แนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทฯ อยู่ที่ “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงการคาดการณ์ของ ทริสเรทติ้งว่าบริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ให้บริการเดินอากาศแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยในอนาคต และยังคงสะท้อนถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการรักษาผลการดำเนินงานที่ดีเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทริสเรทติ้ง ยังคาดว่าบริษัทฯ จะยังคงรักษาสถานะสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูงได้ต่อไปอีกด้วย  

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2544-2555 ทริสเรทติ้งได้จัดอันดับเครดิตของบริษัทฯ ที่ระดับ “AA” (Double A Straight) หมายถึง องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตในระดับ “AAA”

และในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นอีก 1 ระดับ คือ “AA+” จนกระทั่งในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นเป็นระดับที่สูงที่สุดคือ “AAA” ซึ่งหมายถึง อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐอีกด้วย
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ