กทท. กวาดรายได้ 1.1 หมื่นล้าน ปลื้มตู้ผ่านท่าเรือ 7.168 ล้านตู้

วันศุกร์ที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2562

กทท. กวาดรายได้ 1.1 หมื่นล้าน ปลื้มตู้ผ่านท่าเรือ 7.168 ล้านตู้


เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานให้บริการเรือ สินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) และท่าเรือระนอง (ทรน.) ว่า ในช่วงระยะเวลา 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-มิ.ย. 62) โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน สรุปดังนี้ ทกท. เรือเทียบท่า 2,805 เที่ยว เพิ่มขึ้น 17.96% สินค้าผ่านท่า 16.063 ล้านตัน ลดลง 2.82% ตู้สินค้าผ่านท่า 1.086 ล้าน ที.อี.ยู. ลดลง 3.66%

ทลฉ. เรือเทียบท่า 8,229 เที่ยว ลดลง 6.10 % สินค้าผ่านท่า 68.009 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.98% ตู้สินค้าผ่านท่า 6.081 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 1.87 % ทชส. เรือเทียบท่า 2,093 เที่ยว ลดลง 10.94 % สินค้าผ่านท่า 172,574 ล้านตัน ลดลง 14.28 % ทชข. เรือเทียบท่า 715 เที่ยว เพิ่มขึ้น 30.24 % สินค้าผ่านท่า 44,027 ล้านตัน ลดลง 21.76 % ทรน. เรือเทียบท่า 257 เที่ยว เพิ่มขึ้น 10.78 % สินค้าผ่านท่า 110,911 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 78.45 %

สำหรับผลการดำเนินงานของ กทท. มีตู้สินค้าผ่านท่าทั้งที่ ทกท. และ ทลฉ. รวม 7.168 ล้าน ที.อี.ยู. รวมรายได้สะสม 3 ไตรมาส จำนวน 11,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.61% จากปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มขยายตัวไม่มาก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ปรับประมาณการไตรมาส 2 ปี 2562 เติบโตที่ 2.3% เทียบกับการขยายตัว 2.8% ในไตรมาสก่อนหน้า นับเป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 19 ไตรมาส (นับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2557)

จากสภาพเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือปัญหาภัยแล้งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายและมีปริมาณผลผลิตที่ลดลง สำหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว รวมทั้งผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ