กรมเจ้าท่า ขุดลอกแม่น้ำจาง หวังแก้ปัญหา “น้ำท่วม-ภัยแล้ง”

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

กรมเจ้าท่า ขุดลอกแม่น้ำจาง หวังแก้ปัญหา “น้ำท่วม-ภัยแล้ง”


กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 หน่วยขุดลอกแม่น้ำจาง ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (นายศักดิ์วิทยา วงศ์จา หัวหน้าหน่วยฯ) ได้ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำจาง จนแล้วเสร็จตามแผนงาน ซึ่งเริ่มขุดลอกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลาขุดลอกรวม 120 วัน ได้ระยะทาง 950 เมตร, ความกว้างร่องน้ำ 40-50 เมตร, ขุดลึก 0.50-2.80 เมตร (จากระดับดินเดิม), ปริมาณวัสดุขุดลอก 62,350 ลูกบาศก์เมตร หน่วยขุดลอกฯ กรมเจ้าท่า จึงได้จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินการของหน่วยขุดลอกสร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน

รวมถึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และมีการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนและผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยขุดลอกซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลและมีความพึงพอใจที่กรมเจ้าท่าได้มาดำเนินการขุดลอก เพื่อแก้ปัญหาการตื้นเขินของแม่น้ำจาง ปัญหาอุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาร่องน้ำเปลี่ยนทิศทางไปกัดเซาะตลิ่ง ปัญหาวัชพืช ปัญหาน้ำเน่าเสีย และเป็นการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค เพียงพอต่อการใช้สำหรับการเกษตรกรรม

พร้อมนี้กรมเจ้าท่าได้มีการส่งมอบพื้นที่คืนให้ชุมชนเรียบร้อยแล้ว จากนั้น หน่วยขุดลอกฯ กรมเจ้าท่าได้ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนปลูกตาลโตนดบริเวณพื้นที่ริมตลิ่งที่ได้ปรับแต่งจากวัสดุที่ได้จากการขุดลอกแม่น้ำจางเพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับท้องถิ่น ที่จะสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ประกอบธุรกิจชุมชนในอนาคต อีกทั้งเป็นการรณรงค์และปลูกสร้าง "จิตสำนึกรักแม่น้ำจาง" ให้แก่ชุมชน
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ