โรงงาน PPP และ โรงไฟฟ้า STN-A - PTO-A ในเครือ UAC Group มอบของสู้โควิด

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

โรงงาน PPP และ โรงไฟฟ้า STN-A - PTO-A ในเครือ UAC Group มอบของสู้โควิด


เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ส่งโรงงาน PPP  โรงไฟฟ้า STN-A และโรงไฟฟ้า PTO-A ได้ร่วมสนับสนุนของกินของใช้ สำหรับผู้ป่วยหรือผู้กักตัว ณ ศูนย์พักคอยประจำตำบล และอำเภอ ทั้งหมดจำนวน 6 ศูนย์ และ รพ.สนาม จำนวน 3 แห่ง โดยมีดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ และนายก อบต.เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปกระจายต่อให้กับหน่วยงานต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยังยืนพร้อมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance)

 

 บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ