PEA x Panus ร่วมมือพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า รับยานยนต์พลังงานสะอาด

วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 PEA x Panus ร่วมมือพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า รับยานยนต์พลังงานสะอาด


PEA-Panus ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) พัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสารและยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

วันที่ 7 ตุลาคม 2564เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ภุมรินทร์รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด PEA และนายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าที่บริหารบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสารและยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ความร่วมมือระหว่างPEA และบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ มีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันในการศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการให้บริการสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสารและยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เช่น ให้รองรับการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าข้ามโครงข่ายรองรับระบบสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์และบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เข้ากับระบบไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า

นอกจากนี้ ยังร่วมศึกษา และพัฒนาโมเดลธุรกิจ (Business Model Development) ของ PEA VOLTAPlatform สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสารและยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Passenger and Commercial Vehicles) ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) ระบบธุรกิจร่วมและยืนยันสิทธิ (ClearingHouse System) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายผล PEA VOLTA Platform โดยจะเร่งพัฒนาการใช้งาน PEAVOLTA Platform เป็นโครงการแรกเพื่อตอบสนองให้ทันต่อยานยนต์เชิงพาณิชย์ของบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจบรรทุกไฟฟ้าแบบดัดแปลง การจำหน่ายชุด Panus-Drive ซึ่งเป็นชุดดัดแปลงมาตรฐาน และรถบรรทุกไฟฟ้าขนาดเล็กใหม่ (All-New-Brand) และบริการหลังการขายด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยวิสัยทัศน์ผู้บริหารที่ต้องการก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้าน เทคโนโลยียานยนต์ โครงสร้างพื้นฐานและการสร้างความยั่งยืน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

PEA ได้พัฒนา PEA VOLTA Platformซึ่งเป็น Digital Platform สำหรับบริหารจัดการการอัดประจุไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงผู้ประกอบการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน PEA เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA แล้ว จำนวน 57สถานี และมีเป้าหมายเปิดให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ 73สถานีภายในปี 2564  และทยอยเปิดให้บริการเพิ่มรวมทั้งสิ้น 263 สถานี ภายในปี 2566ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line: @peavolta

 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ