นวดเพื่อสุขภาพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้เยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

นวดเพื่อสุขภาพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้เยาวชน


ประกอบ ลีนะเปสนันท์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมนวดเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว”  พร้อมด้วยวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  โดยเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัว ตลอดจนบุคคลในครอบครัว เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีมีผู้พิพาษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง นำโดย ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์, อารยา เศวตเศรณี, บุญนาค คลังสุภาวิพัฒน์, เพ็ญเพียร สันติพันธ์พิทักษ์ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  เขตจตุจักร กรุงเทพฯบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ