ศาลทั่วประเทศ ร่วมใจบริจาคโลหิตกว่า 1.4 ล้านซีซี ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา “ในหลวง”

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ศาลทั่วประเทศ ร่วมใจบริจาคโลหิตกว่า 1.4 ล้านซีซี ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา “ในหลวง”


สำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยเชิญชวนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “SAVE LIVES TOGETHER ศาลยุติธรรมร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันทำความดี เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตลอดเดือนกรกฎาคม 2565 และตั้งเป้าหมายมียอดบริจาคโลหิตร่วมกันทั่วประเทศ จำนวน 1,000,000 ซีซี

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 ศาล ทำให้ปัจจุบันมียอดบริจาคโลหิตรวมกว่า 1,400,000 ซีซี ซึ่งจะได้นำไปเป็นโลหิตสำรองเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและทันต่อการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโลหิตทั่วประเทศต่อไปบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ