“ราชทัณฑ์” เปิดฝึกวิชาชีพโหราศาสตร์ไพ่ทาโรต์ เพิ่มอาชีพให้ผู้ต้องขัง

วันอังคารที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2565

“ราชทัณฑ์” เปิดฝึกวิชาชีพโหราศาสตร์ไพ่ทาโรต์ เพิ่มอาชีพให้ผู้ต้องขัง


นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกวิชาชีพวิชาโหราศาสตร์ไพ่ทาโรต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการจัดการฝึกวิชาชีพวิชาโหราศาสตร์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Cisco WebEx) ไปยังเรือนจำ/ทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง ซึ่งมีผู้ต้องขังเข้าร่วม 300 คน โดยทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา เป็นทัณฑสถานแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดและอำนวยความสะดวกตลอดหลักสูตร

นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ เชื่อว่าโครงการฝึกวิชาชีพ วิชาโหราศาสตร์ เป็นการเพิ่มโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ หากผู้ต้องขังมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ตนเองมีทัศนคติที่ดี ทำในสิ่งที่เรารัก รักในสิ่งที่ทำ และทำในสิ่งที่ชอบก็จะประสบความสำเร็จทุกคน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม วิชาชีพโหราศาสตร์ ไพ่ทาโรต์ หากมีความตั้งใจและพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญก็จะสามารถนำไปประกอบอาชีพ และสร้างการยอมรับจากสังคมได้มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันยังขาดผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้อยู่มาก ดังนั้น อาชีพโหราศาสตร์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ต้องขังจะนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้เป็นอย่างดี

นายชาญ กล่าวอีกว่า ซึ่งกรมราชทัณฑ์ พร้อมที่จะสนับสนุนและเป็นกำลังใจ เนื่องจากต้องดำเนินชีวิตอยู่ในเรือนจำเปรียบเสมือนโรงเรียนที่จะเปลี่ยนจิตวิญญาณเราให้มีพลังขึ้น โดยอาจต้องใช้เวลา แรงบันดาลใจ และความศรัทธา โดยคาดว่าโครงการดังกล่าว จะสามารถสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้ต้องขัง และนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ต่อไป

กรมราชทัณฑ์ ขอขอบคุณ อาจารย์บริพัตร กุมารบุญ อาจารย์ประจำโครงการฯ ที่ได้เริ่มต้นการเรียนรู้ โดยการแนะนำรายวิชาโหราศาสตร์ขั้นพื้นฐานและให้ผู้ต้องขังรู้จักไพ่ชุดหลัก (Major Arcana) ทั้ง 22 ใบ ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้ต้องขังจากทุกเรือนจำ/ทัณฑสถาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความตื่นเต้นและมีส่วนร่วมผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ดังกล่าว” รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ