ดอนเมืองโทล์ลเวย์ จัดแคมเปญ “โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน” จัดประกวดโครงงานสำหรับเยาวชนร่วมยกระดับความคิดเพื่อเปลี่ยนสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

ดอนเมืองโทล์ลเวย์ จัดแคมเปญ “โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน” จัดประกวดโครงงานสำหรับเยาวชนร่วมยกระดับความคิดเพื่อเปลี่ยนสังคม


ดอนเมืองโทล์ลเวย์ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม จัดแคมเปญ “โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน” จัดประกวดโครงงานสำหรับเยาวชนร่วมยกระดับความคิดเพื่อเปลี่ยนสังคม โดยในหัวข้อของการจัดประกวดในครั้งนี้ คือ “ปั้น ปลูก คิด(ส์) by Tollway Green Way” นโยบายการยกระดับด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งแบบยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาอายุระหว่าง 18 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยการคิดค้นโครงการที่สามารถปฏิบัติได้จริงมีเหตุผลรองรับและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่อยู่ในชุมชนและชาวบ้านเพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 150,000 บาท  จากผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้ามา ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อมานำเสนอแนวคิดต่อหน้าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่คลุกคลีด้านสิ่งแวดล้อม และคัดสรรเลือกให้เหลือเพียง 1 ทีมที่จะนำโครงการไปดำเนินการให้เกิดขึ้นจริง

โดยมีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ภายใต้หัวข้อ ปั้น ปลูก คิด(ส์) by Tollway Green way ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร พร้อมด้วยคุณนพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน บมจ.ทางยกระดับดอนเมืองกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และ พูดคุยกับคณะกรรมการตัดสิน คุณภัทราพร สังข์พวงทอง หรือ คุณต่อ ครีเอทีฟและผู้ดำเนินรายการ / โปรดิวเซอร์ ชื่อดัง รายการกบนอกกะลา คุณธนพัต กิตติบดีสกุล พิธีกรรายการ Green Report ช่อง 7 HD คุณชณัฐ วุฒิวิกัยการ อินฟลูเอนเซอร์รักษ์โลก เจ้าของเพจKongGreenGreen คุณร่มธรรม ขำนุรักษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและบรรณาธิการ Environman และ เพจ Greenery ณ ร้านโอยั๊วะ กรุงเทพมหานคร

นางสาวอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบทั้ง 3 ด้าน   เพื่อความยั่งยืนคือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และการกำกับดูแล (Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้/ไกลสถานที่ตั้งของบริษัท ฯ ภายใต้ปณิธานองค์กร “Tollway ทางน้ำใจ ไหลสู่สังคม” และปีนี้บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้กับเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่  18 - 25 ปี ที่มีความรู้ ความสามารถ มีไอเดียสร้างสรรค์ที่ดี ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ สร้างค่านิยมในการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม รู้จักเสียสละ ได้นำเสนอแนวคิดโครงการที่ทำเพื่อสังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักถึงการช่วยเหลือส่วนรวม และเกิดจิตสาธารณะภายใต้แนวคิดที่สร้างสรรค์ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมที่ดี บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ “ดอนเมืองโทล์ลเวย์” จึงได้จัดทำโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว

โครงการนี้มีการเปิดรับสมัครผลงานจากนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา จากผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้ามา และคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผลงานเหลือเพียง 10 โครงการสุดท้ายเพื่อนำเสนอรูปแบบโครงการต่อหน้าคณะกรรมการฯ และตัดสินผลงานใน วันที่ 28 ตุลาคม 2565  ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยหลังจากได้ผู้ชนะ ทางคณะผู้บริหารฯ จะลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมความสำเร็จของโครงการของผู้ชนะเลิศแคมเปญในวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2565  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tollway.co.th หรือ Facebook: CSR Tollway Contest

 บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ