ผบ.ทร. รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

ผบ.ทร. รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต


พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินจาก ผู้แทนหน่วยงานและผู้แทน รุ่นนักเรียนนายเรือ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพล เรือหลวงสุโขทัย ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ณ ห้องรับรองกลาง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม จำนวน 5 คณะประกอบด้วย

1. พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนตัวแทนสหกรณ์ และฝ่ายเลขาคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมมอบเงิน จำนวน 830,000 บาท

2. นักเรียนนายเรือรุ่น 79 นำโดย พลเรือเอก ชัยโรจน์ เพ็ชร์รัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมมอบเงินจำนวน 500,000 บาท

3. การท่าอากาศยานอู่ตะเภา นำโดย พลเรือเอก ระพีพงษ์ โสวรรณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมมอบเงินจำนวน 100,000 บาท

4. พลเรือเอก อำนวย ทองรอด ประธานคณะกรรมการบริหารข่าวสารวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ร่วมมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

5. นักเรียนนายเรือรุ่น 84 นำโดย พลเรือตรี ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด ร่วมมอบเงินจำนวน 100,000 บาท

 บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ