บ้านมิตรไมตรีสายไหม ร่วมกับ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสายไหม สาธารณสุข จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566

บ้านมิตรไมตรีสายไหม ร่วมกับ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสายไหม สาธารณสุข จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1


นายพิชัย คงศรี อดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยในตำนาน ประธานการแข่งขันฟุตบอล โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสายไหม พร้อมมอบรางวัลและอุปกรณ์กีฬา ณ สนามกีฬากลาง ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพฯ โดยมี นายมนัส เทียนสว่าง หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีสายไหม นายสุริยา แสงนาค กรรมการกีฬา คณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรสายไหม ผู้แทนสาธารณสุขเขตพื้นที่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม”

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนต่อต้านยาเสพติด และเพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับเยาวชน ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสายไหมและใกล้เคียง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสายไหมและใกล้เคียง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี โดยการออกกำลังกาย ได้แสดงออกถึงพลังสามัคคีกลมเกลียว รักในการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง  ห่างไกลยาเสพติด อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาทดแทนชุดเดิมที่ชำรุด

นอกจากนี้ สถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบัน พบว่า ปัญหาต่างๆ ของสังคม เช่น ปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาด้านยาเสพติด ซึ่งมีการแพร่ระบาดอยู่ในหลายชุมชน อันเป็นปัญหาอันเกิดจากความขัดแย้งของกลุ่มเยาวชนและประชาชนเอง จากปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและชุมชน ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพอนามัย ที่พบว่าประชาชนขาดการดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งขาดการออกกำลังกาย นอกจากนี้ปัญหายาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในชุมชนขณะนี้อันเป็นสาเหตุในการเกิดปัญหาอื่นตามมา เช่น ปัญหาเด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน การทำร้ายคนในครอบครัวตนเองและครอบครัวใกล้เคียง ซึ่งทำให้เป็นปัญหาอาชญากรรมตามมา

ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสายไหม มีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ของชุมชนบ้านเอื้ออาทรสายใหม่และใกล้เคียงบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ