ทช.สร้างถนนสาย พท.4007 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เดินหน้ากว่า 78%

วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ทช.สร้างถนนสาย พท.4007 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เดินหน้ากว่า 78%


 

กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสาย พท.4007 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เดินหน้ากว่า 78 % มุ่งเพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมสู่ระดับภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งและการท่องเที่ยวรอบทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4007 แยก ทล.4047 - บ้านทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
สู่ระดับภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยกระดับการเดินทางบนโครงข่ายถนนทางหลวงชนบทให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชน เชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการขนส่ง การบริหารจัดการสินค้าเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลในอนาคต 

สำหรับโครงการดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นการก่อสร้างบริเวณ กม.ที่ 0+000 (หาดแสนสุขลำปำ) และไปสิ้นสุดบริเวณ กม.ที่ 21+033 (ทะเลน้อย) รวมระยะทาง 21.033 กิโลเมตร โดยดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ไป - กลับ ผิวจราจรกว้างข้างละ 3.5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 - 2.5 เมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งเครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัย มีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง และขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จำนวน 3 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 249.100 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 78 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างผิวจราจร โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567 นี้ บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ